Mönsterskapare Karin Åshammar, Virklust & https://virklust.wordpress.com

Garn: 2 nystan Falkgarn Nya Ullrika

Virknål: 8 (arbetet får inte bli för kompakt, så välj en större nål om du vet med dig att du virkar hårt)

Storlek: Längd ca 20 cm, omkrets ca 58 cm. Storleken kan enkelt anpassas genom att göra fler/färre varv eller byta ut ett eller flera stolpvarv mot halvstolpar eller fasta maskor

Maskor och förkortningar i mönstret:

Sm            smygmaska

Lm            luftmaska

Fm            fast maska

St              stolpe

Relst fr      reliefstolpe fram

Varje varv avslutas med 1 sm i första m på varvet

Upprepa *-* varvet ut

Varv 1: Gör en magisk ring. 2 lm (=1 st), 9 st i ringen. Dra åt öglan (10 st).

Varv 2: 2 lm (=1 st), 1 st i samma m, 2 st i nästa och varje därpå följande m varvet ut. = 2 st i varje m (20 st)

Varv 3: 2 lm (=1 st), 2 st i nästa m, *1 st i nästa m, 2 st i nästa m*. = 2 st i varannan m (30 st)

Varv 4: 2 lm (=1 st), 1 st i nästa m, 2 st i nästa maska, *2 st i varsin m, 2 st i samma m*. = 2 st i var 3:e m (40 st)

Arbetet ska nu mäta ca 19 cm i diameter. Om du vill göra mössan vidare, så gör ytterligare varv med ökningar. Öka med 10 m på varje varv.

Varv 5-8: 2 lm (= 1 st), 1 st i varje m varvet ut (40 st)

Arbetet ska nu mäta ca 18 cm på höjden. Om du vill göra mössan längre, upprepa varv 8 ytterligare ggr

Varv 9: 2 lm (= 1 st), 1 st i nästa m, 2 relst fr, *2 st, 2 relst fr* (20 st, 20 relst)

Varv 10: 1 lm (=1 fm), 1 fm i varje m varvet ut (40 fm)

Tag av garnet. Fäst trådarna.

Tofs

  • Klipp till en rektangel av en bit stadig kartong. Den ska vara ca hälften så bred som den storlek du vill ha på tofsen
  • Lägg en lång garnända mitt över kartongbiten från kortsida till kortsida. (Garnändan skall sedan knytas runt garnhärvan samt användas när du syr fast tofsen på mössan). Se även bild
  • Vira garn till en rejäl härva runt kartongbiten (ovanpå garnändan) från långsida till långsida. Ju fler varv desto tätare tofs
  • Knyt åt garnänden hårt runt mitten på härvan
  • Vänd kartongbiten så du får baksidan upp och klipp igenom garnhärvan tvärs över mitten
  • Frisera din tofs, men se till att spara den långa garnänden. Sy fast längst upp på mössan

 Glöm inte att följa oss på instagram och facebook du hittar oss under namnet Falkgarn

OBS Mönstret får ej reproduceras utan Falkgarns medgivande.

 

©Backemarks