Garn: Karamell Smultron (205) 200g

*Det gick åt 2 st karameller/nystan.
*Jag använde nål 6. Men tror 5 också skulle bli jättebra. Kanske till och med bättre.

Maskor och förkortningar:

sm – smygmaska
lm – luftmaska
fm – fastmaska
dst – dubbelstolpe
rel.dst fram – relief dubbelstolpe framifrån
rel.dst bak – relief dubbelstolpe bakifrån
m – maska/maskor
hö – hoppa över
v – varv

FÖRTYDLIGANDE AV ÖKNINGARNA (dst+rel.dst fram+dst) :

~ Gör 1 dst I angiven maska. Gör sen 1 rel.dst fram OM samma maska. Sen gör du 1 dst I samma maska. Så dessa 3 maskor i samma maska, varav rel.dst hamnar i mitten.
~ Ökningen i den första rel.dst på varvet ökar du bara med en maska. Gör 1 rel.dst fram OM angiven maska. Gör sen 1 dst I samma maska.
~ Ökningen i den sista rel.dst på varvet ökar du bara med en maska. Gör 1 dst i I angiven maska. Gör sen 1 rel.dst fram OM samma maska.

Mönsterinfo:
# Vänd arbetet efter varje varv.
# 3 lm i början på varvet räknas som en dst.
# 1 lm i början på varvet räknas som en fm.
# Ökningar (dst+rel.dst fram+dst i samma maska) görs dom varv då du virkar relief dubbelstolpar framifrån.
# Från och med varv 7 görs ökningarna i varannan rel.dst.

Start: Gör 4 lm, sm i första lm för att bilda en ring.

Varv 1: 3 lm , 18 dst i ringen.

Varv 2: 3 lm , rel.dst bak i nästa m.
*dst i nästa m , rel.dst bak i nästa m* upprepa t.o.m näst sista m.
dst i 3:e lm från föregående varvs första dst.

Varv 3: 3 lm , rel.dst fram+dst i nästa rel.dst , dst i nästa m.
*dst+rel.dst fram+dst i nästa rel.dst , dst i nästa m* 7 ggr.
dst+rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i 3:e lm från föregående varvs första dst.

Varv 4: 3 lm , rel.dst bak i rel.dst.
*dst i nästa 3 m , rel.dst bak i nästa rel.dst* upprepa t.o.m näst sista m.
dst i 3:e lm.

Varv 5: 3 lm , rel.dst fram+dst i nästa rel.dst , dst i nästa m , rel.dst fram i nästa m , dst i nästa m.
*dst+rel.dst fram+dst i nästa rel.dst , dst i nästa m , rel.dst fram i nästa m , dst i nästa m* upprepa till maskan före näst sista m.
dst+rel.dst fram i rel.dst , dst i 3:e lm.

Varv 6: 3 lm , rel.dst bak i rel.dst.
*dst i nästa 2 m , rel.dst bak i nästa rel.dst* upprepa t.o.m näst sista m.
dst i 3:e lm.

Varv 7: 3 lm , rel.dst fram+dst i nästa rel.dst , dst i nästa 2 m , rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i nästa 2 m.
*dst+rel.dst fram+dst i nästa rel.dst , dst i nästa 2 m , rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i nästa 2 m* upprepa till maskan före näst sista m.
dst+rel.dst fram i rel.dst , dst i 3:e lm.

Varv 8: 3 lm , rel.dst bak i rel.dst.
*dst i nästa 3 m , rel.dst bak i nästa rel.dst* upprepa t.o.m näst sista m.
dst i 3:e lm.

Varv 9: 3 lm , rel.dst fram+dst i nästa rel.dst , dst i nästa 3 m , rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i nästa 3 m.
*dst+rel.dst fram+dst i nästa rel.dst , dst i nästa 3 m , rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i nästa 3 m* upprepa t.o.m maskan före näst sista m.
dst+rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i 3:e lm.

——
Volang:
Varv 10: 1 lm , fm i nästa m.
*8 lm , hö 4 m , fm i nästa rel.dst* upprepa t.o.m näst sista m.
fm i 3:e lm.

Varv 11: 1 lm , fm i nästa fm.
*9 lm , fm i nästa fm* upprepa t.o.m näst sista m.
fm i 1:a lm från föregående varv.

Varv 12: 1 lm , fm i nästa fm.
*10 lm , fm i nästa fm* upprepa t.o.m näst sista m.
fm i 1:a lm från föregående varv.

Varv 13: 1 lm , fm i nästa fm.
*11 lm , fm i nästa fm* upprepa t.o.m näst sista m.
fm i 1:a lm från föregående varv.
——

Varv 14: 1 lm , fm i nästa fm.
Dubbelstolparna virkas FRAMFÖR luftmaskbågarna, och i dubbelstolparna på varv 9. / Dom fasta maskorna görs i dom fasta maskorna på varv 13.
*dst i nästa 4 dst på v 9 , fm i nästa fm på v 13* upprepa t.o.m näst sista m.
fm i 1:a lm från föregående varv.

Varv 15: 3 lm , rel.dst fram+dst i nästa fm , dst i nästa 4 m , rel.dst fram i nästa fm , dst i nästa 4 m.
*dst+rel.dst fram+dst i nästa fm , dst i nästa 4 m , rel.dst fram i nästa fm , dst i nästa 4 m* upprepa t.o.m maskan före näst sista m.
dst+rel.dst fram i nästa fm , dst i 1:a lm från föregående varv.

Varv 16: 3 lm , rel.dst bak i rel.dst.
*dst i nästa 5 m , rel.dst bak i nästa rel.dst* upprepa t.o.m näst sista m.
dst i 3:e lm.

Varv 17: 3 lm , rel.dst fram+dst i nästa rel.dst , dst i nästa 5 m , rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i nästa 5 m.
*dst+rel.dst fram+dst i nästa rel.dst , dst i nästa 5 m , rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i nästa 5 m* upprepa t.o.m maskan före näst sista m.
dst+rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i 3:e lm.

Varv 18: 3 lm , rel.dst bak i rel.dst.
*dst i nästa 6 m , rel.dst bak i nästa rel.dst* upprepa t.o.m näst sista m.
dst i 3:e lm.

Varv 19: 3 lm , rel.dst fram+dst i nästa rel.dst , dst i nästa 6 m , rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i nästa 6 m.
*dst+rel.dst fram+dst i nästa rel.dst , dst i nästa 6 m , rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i nästa 6 m* upprepa t.o.m maskan före näst sista m.
dst+rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i 3:e lm.

——
Volang:
Varv 20: 1 lm , fm i nästa m.
*7 lm , hö 3 m , fm i nästa m , 7 lm , hö 3 m , fm i nästa rel.dst* upprepa t.o.m näst sista m.
fm i 3:e lm.

Varv 21: 1 lm , fm i nästa fm.
*8 lm , fm i nästa fm* upprepa t.o.m näst sista m.
fm i 1:a lm från föregående varv.

Varv 22: 1 lm , fm i nästa fm.
*9 lm , fm i nästa fm* upprepa t.o.m näst sista m.
fm i 1:a lm från föregående varv.

Varv 23: 1 lm , fm i nästa fm.
*10 lm , fm i nästa fm* upprepa t.o.m näst sista m.
fm i 1:a lm från föregående varv.
——

Varv 24: 1 lm , fm i nästa fm.
Dubbelstolparna virkas FRAMFÖR luftmaskbågarna, och i dubbelstolparna på varv 19. / Dom fasta maskorna görs i dom fasta maskorna på varv 23.
*dst i nästa 3 dst på varv 19 , fm i nästa fm på varv 23* upprepa t.o.m näst sista m.
fm i 1:a lm från föregående varv.

Varv 25: 3 lm , rel.dst fram+dst i nästa fm , dst i nästa 7 m , rel.dst fram i nästa fm , dst i nästa 7 m.
*dst+rel.dst fram+dst i nästa fm , dst i nästa 7 m , rel.dst fram i nästa fm , dst i nästa 7 m* upprepa t.o.m maskan före näst sista m.
dst+rel.dst fram i nästa fm , dst i 1:a lm från föregående varv.

Varv 26: 3 lm , rel.dst bak i rel.dst.
*dst i nästa 8 m , rel.dst bak i nästa rel.dst* upprepa t.o.m näst sista m.
dst i 3:e lm.

Varv 27: 3 lm , rel.dst fram+dst i nästa rel.dst , dst i nästa 8 m , rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i nästa 8 m.
*dst+rel.dst fram+dst i nästa rel.dst , dst i nästa 8 m , rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i nästa 8 m* upprepa t.o.m maskan före näst sista m.
dst+rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i 3:e lm.

Varv 28: 3 lm , rel.dst bak i rel.dst.
*dst i nästa 9 m , rel.dst bak i nästa rel.dst* upprepa t.o.m näst sista m.
dst i 3:e lm.

Varv 29: 3 lm , rel.dst fram+dst i nästa rel.dst , dst i nästa 9 m , rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i nästa 9 m.
*dst+rel.dst fram+dst i nästa rel.dst , dst i nästa 9 m , rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i nästa 9 m* upprepa t.o.m maskan före näst sista m.
dst+rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i 3:e lm.

——
Volang:
Varv 30: 1 lm , fm i nästa m.
*7 lm , hö 3 m , fm i nästa m , 7 lm , hö 2 m , fm i nästa m , 7 lm , hö 3 m , fm i nästa rel.dst* upprepa t.o.m näst sista m.
fm i 3:e lm.

Varv 31: 1 lm , fm i nästa fm.
*8 lm , fm i nästa fm* upprepa t.o.m näst sista m.
fm i 1:a lm från föregående varv.

Varv 32: 1 lm , fm i nästa fm.
*9 lm , fm i nästa fm* upprepa t.o.m näst sista m.
fm i 1:a lm från föregående varv.

Varv 33: 1 lm , fm i nästa fm.
*10 lm , fm i nästa fm* upprepa t.o.m näst sista m.
fm i 1:a lm från föregående varv.
——

Varv 34: 1 lm , fm i nästa fm.
Dubbelstolparna virkas FRAMFÖR luftmaskbågarna, och i dubbelstolparna på varv 29. / Dom fasta maskorna görs i dom fasta maskorna på varv 33.
*dst i nästa 3 dst på varv 29 , fm i nästa fm på varv 33 , dst i nästa 2 dst , fm i nästa fm , dst i nästa 3 dst , fm i nästa fm* upprepa t.o.m näst sista m.
fm i 1:a lm från föregående varv.

Varv 35: 3 lm , rel.dst fram+dst i nästa fm , dst i nästa 10 nästa m , rel.dst fram i nästa fm , dst i nästa 10 m.
*dst+rel.dst fram+dst i nästa fm , dst i nästa 10 m , rel.dst fram i nästa fm , dst i nästa 10 m* upprepa t.o.m maskan före näst sista m.
dst+rel.dst fram i nästa fm , dst i 1:a lm från föregående varv.

Varv 36: 3 lm , rel.dst bak i rel.dst.
*dst i nästa 11 m , rel.dst bak i nästa rel.dst* upprepa t.o.m näst sista m.
dst i 3:e lm.

Varv 37: 3 lm , rel.dst fram+ dst i nästa rel.dst , dst i nästa 11 m , rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i nästa 11 m.
*dst+rel.dst fram+dst i nästa rel.dst , dst i nästa 11 m , rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i nästa 11 m* upprepa t.o.m maskan före näst sista m.
dst+rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i 3:e lm.

Varv 38: 3 lm , rel.dst bak i rel.dst.
*dst i nästa 12 m , rel.dst bak i nästa rel.dst* upprepa t.o.m näst sista m.
dst i 3:e lm.

Varv 39: 3 lm , rel.dst fram+dst i nästa rel.dst , dst i nästa 12 m , rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i nästa 12 m.
*dst+rel.dst fram+dst i nästa rel.dst , dst i nästa 12 m , rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i nästa 12 m* upprepa t.o.m maskan före näst sista m.
dst+rel.dst fram i nästa rel.dst , dst i 3:e lm.

——
Volangkant:
Varv 40: 1 lm , fm i nästa m.
*8 lm , hö 4 m , fm i nästa m , 8 lm , hö 3 m , fm i nästa m , 8 lm , hö 4 m , fm i nästa rel.dst* upprepa t.o.m näst sista m.
fm i 3:e lm.

Varv 41: 1 lm , fm i nästa fm.
*9 lm , fm i nästa fm* upprepa t.o.m näst sista m.
fm i 1:a lm från föregående varv.

Varv 42: 1 lm , fm i nästa fm.
*10 lm , fm i nästa fm* upprepa t.o.m näst sista m.
fm i 1:a lm från föregående varv.

OM DU VILL HA LIKA MÅNGA TOFSAR SOM PÅ BILDERNA, FÖLJER DU — VARIANT 1: Varv 43.
VILL DU HA LITE TÄTARE MELLAN TOFSARNA, FÖLJER DU — VARIANT 2: Varv 43.

VARIANT 1: Varv 43.
4 lm , fm i nästa fm.
{ *11 lm , fm i nästa fm* 5 ggr. , 11 lm , (sm , 3 lm , sm) i nästa fm. } upprepa mellan { } 7 ggr.
*11 lm , fm i nästa fm* upprepa 6 ggr.
3 lm , fm i 1:a lm från föregående varv.

VARIANT 2: Varv 43.
4 lm , fm i nästa fm.
{ *11 lm , fm i nästa fm* 2 ggr. , 11 lm , (sm , 3 lm , sm) i nästa fm. } upprepa mellan { } 15 ggr.
*11 lm , fm i nästa fm* upprepa 3 ggr.
3 lm , fm i 1:a lm från föregående varv.

AVSLUTNINGSVIS:
Dra igenom fransar i 3-lm-bågarna som du gjort i dom fasta maskorna på sista varvet. Knyt ihop till en tofs.
(variant 1= 9 tofsar , variant 2= 17 tofsar)
(Till en tofs använde jag 12 fransar, 24 cm. långa. Men självklart gör du efter tycke och smak.)

DIN SJAL ÄR KLAR!!

Mönstret får ej reproduceras utan Falkgarns medgivande

Följ oss på instagram: Agnetalagerkrans och Falkgarn

Glöm inte heller att likea oss på Facebook 🙂

©Backemarks