OAK TREE INFINITY SCARF

Mönsterskapare: Christina Liljedahl

Oak Tree Infinity Scarf finns i två utföranden; enkel och dubbel infinity scarf. Den enkla är högre och går ett varv runt halsen. Den dubbla är lägre, men längre, och går två varv runt halsen.

Garn: Enkel Infinity Scarf: Falkgarn Karamell Vanilj 1 nystan
Dubbel Infinity Scarf: Falkgarn Karamell Blåbär 2 nystan (Det blir ca 130 g kvar.)

Virknål: 5 mm

Följande förkortningar används i mönstret:
v varv
m maska
lm luftmaska
lmb luftmaskbåge
fm fast maska
st stolpe
rel st fr reliefstolpe fram
sm smygmaska
hö hoppa över
v-m v-maska
2 st tills 2 stolpar tillsammans

Så här virkar du en v-maska:
Du gör en v-m genom att virka st, lm, st i en lmb. Maskan bildar ett V.

Så här virkar du 2 stolpar tillsammans:
Gör en stolpe i angiven maska men hoppa över sista genomdragningen. (Du har nu 2 öglor på nålen.) Gör en ny stolpe i angiven maska men hoppa över sista genomdragningen. (Du har nu 3 öglor på nålen.) Gör ett omslag och dra igenom alla öglor.

Så här virkar du en picot:
Gör 4 lm, sm i första lm

Bra att veta:
• Oak Tree Infinity Scarf virkas fram och tillbaka. Således vänder du efter varje varv och syr ihop kortsidorna i slutet.

• 2 lm motsvarar första stolpen på varv.

• På varv som börjar med fasta maskor görs en vändluftmaska som inte räknas med i maskantalet. Vänd, gör en lm och en fm i samma maska.

För en enkel infinity scarf gör du 104 lm och för en dubbel infinity scarf gör du 232 lm. Sedan följer du mönstret nedan.

v. 1
st i tredje lm från nålen, st i resterande lm (103 st/231 st)

v. 2
2 lm,
*rel st fr i följande m* Upprepa *-* t.o.m. näst sista m.
Avsluta med st i andra lm från föregående varvs första stolpe.

v. 3
2 lm,
*st i följande m* Upprepa *-* t.o.m. näst sista m.
Avsluta med st i den andra lm från föregående varvs första stolpe.

v.4
Som varv 2

v. 5
Som varv 3

v. 6
Som varv 2

v. 7
3 lm, hö nästa m, st i nästa m,
*lm, hö nästa m, st i nästa m* Upprepa *-* varvet ut.
Den sista st på varvet görs i andra lm från föregående varvs första stolpe.

v. 8
3 lm, hö första lmb, gör v-m om nästa lmb,
*lm, hö lmb, gör v-m om nästa lmb* Upprepa *-* t.o.m. näst sista lmb på föregående varv.
Avsluta med lm, st i den andra lm från föregående varvs första stolpe.

v. 9
3 lm, 2 st tills om lmb som bildas i v-m [d.v.s. luftmaskbågen mellan de två stolparna som bildar V], lm, 2 st tills om samma lmb,
*lm, 2 st tills om lmb som bildas i nästa v-m, lm, 2 st tills om samma lmb* upprepa varvet ut.
Avsluta med lm, st i andra lm från föregående varvs första stolpe.

v. 10
lm, fm i samma m,
*fm om lmb, picot, hö 2 st tills, fm om lmb, picot, hö 2 st tills* Upprepa *-* men när du har gjort din sista picot över den sista 2 st tills avslutar du med en fm i lmb efter den sista 2 st tills från förgående varv och fm i andra lm från föregående varvs första stolpe.

v. 11
2 lm, st i nästa m,
*lm, hö picot, st i fm* Upprepa *-* t.o.m. näst sista m på föregående varv.
Avsluta med st i sista m på föregående varv.

v. 12
lm, fm i samma m,
*fm i st, fm i lmb* Upprepa *-* t.o.m. sista lmb på föregående varv.
Avsluta med fm i st och fm i andra lm från föregående varvs första stolpe.

v. 13
2 lm, *st i nästa m* Upprepa *-* varvet ut.

Fortsätt så här för en enkel infinity scarf:
Upprepa varv 2-13 en gång och varv 2-12 en gång.

Fortsätt så här för en dubbel infinity scarf:
Upprepa varv 2-12 en gång.

Avsluta båda varianterna så här:
lm, fm i samma m,
*fm i nästa maska*, Upprepa *-* varvet ut.

Ta av och fäst garnet.

Montering:
Vik din infinity scarf dubbel ”rätsida” mot ”rätsida”, d.v.s. den sida där picoterna sticker ut. Sy ihop kortsidorna.

Nu är din Oak Tree Infinity Scarf klar!

Följ oss på instagram Handmadeathavang och Falkgarn

© Christina Liljedahl/Handmadeathavang, 2017

 

Mönstret får ej reproduceras utan Falkgarns medgivande.