OAK TREE INFINITY SCARF

Mönsterskapare: Christina Liljedahl Följ henne på instagram Handmadeathavang eller besök hennes hemsida http://www.handmadeathavang.se/sv/

OBS! Gör du detta mönster och delar får du gärna tagga mönsterskaparen

Oak Tree Infinity Scarf finns i två utföranden; enkel och dubbel infinity scarf. Den enkla är högre och går ett varv runt halsen. Den dubbla är lägre, men längre, och går två varv runt halsen.

Garn: Enkel Infinity Scarf: Falkgarn Karamell Vanilj 1 nystan Du hittar det här
Dubbel Infinity Scarf: Falkgarn Karamell Blåbär 2 nystan (Det blir ca 130 g kvar.)

Virknål: 5 mm Hittar duhär

Följande förkortningar används i mönstret:
v varv
m maska
lm luftmaska
lmb luftmaskbåge
fm fast maska
st stolpe
rel st fr reliefstolpe fram
sm smygmaska
hö hoppa över
v-m v-maska
2 st tills 2 stolpar tillsammans

Så här virkar du en v-maska:
Du gör en v-m genom att virka st, lm, st i en lmb. Maskan bildar ett V.

Så här virkar du 2 stolpar tillsammans:
Gör en stolpe i angiven maska men hoppa över sista genomdragningen. (Du har nu 2 öglor på nålen.) Gör en ny stolpe i angiven maska men hoppa över sista genomdragningen. (Du har nu 3 öglor på nålen.) Gör ett omslag och dra igenom alla öglor.

Så här virkar du en picot:
Gör 4 lm, sm i första lm

Bra att veta:
• Oak Tree Infinity Scarf virkas fram och tillbaka. Således vänder du efter varje varv och syr ihop kortsidorna i slutet.

• 2 lm motsvarar första stolpen på varv.

• På varv som börjar med fasta maskor görs en vändluftmaska som inte räknas med i maskantalet. Vänd, gör en lm och en fm i samma maska.

För en enkel infinity scarf gör du 104 lm och för en dubbel infinity scarf gör du 232 lm. Sedan följer du mönstret nedan.

v. 1
st i tredje lm från nålen, st i resterande lm (103 st/231 st)

v. 2
2 lm,
*rel st fr i följande m* Upprepa *-* t.o.m. näst sista m.
Avsluta med st i andra lm från föregående varvs första stolpe.

v. 3
2 lm,
*st i följande m* Upprepa *-* t.o.m. näst sista m.
Avsluta med st i den andra lm från föregående varvs första stolpe.

v.4
Som varv 2

v. 5
Som varv 3

v. 6
Som varv 2

v. 7
3 lm, hö nästa m, st i nästa m,
*lm, hö nästa m, st i nästa m* Upprepa *-* varvet ut.
Den sista st på varvet görs i andra lm från föregående varvs första stolpe.

v. 8
3 lm, hö första lmb, gör v-m om nästa lmb,
*lm, hö lmb, gör v-m om nästa lmb* Upprepa *-* t.o.m. näst sista lmb på föregående varv.
Avsluta med lm, st i den andra lm från föregående varvs första stolpe.

v. 9
3 lm, 2 st tills om lmb som bildas i v-m [d.v.s. luftmaskbågen mellan de två stolparna som bildar V], lm, 2 st tills om samma lmb,
*lm, 2 st tills om lmb som bildas i nästa v-m, lm, 2 st tills om samma lmb* upprepa varvet ut.
Avsluta med lm, st i andra lm från föregående varvs första stolpe.

v. 10
lm, fm i samma m,
*fm om lmb, picot, hö 2 st tills, fm om lmb, picot, hö 2 st tills* Upprepa *-* men när du har gjort din sista picot över den sista 2 st tills avslutar du med en fm i lmb efter den sista 2 st tills från förgående varv och fm i andra lm från föregående varvs första stolpe.

v. 11
2 lm, st i nästa m,
*lm, hö picot, st i fm* Upprepa *-* t.o.m. näst sista m på föregående varv.
Avsluta med st i sista m på föregående varv.

v. 12
lm, fm i samma m,
*fm i st, fm i lmb* Upprepa *-* t.o.m. sista lmb på föregående varv.
Avsluta med fm i st och fm i andra lm från föregående varvs första stolpe.

v. 13
2 lm, *st i nästa m* Upprepa *-* varvet ut.

Fortsätt så här för en enkel infinity scarf:
Upprepa varv 2-13 en gång och varv 2-12 en gång.

Fortsätt så här för en dubbel infinity scarf:
Upprepa varv 2-12 en gång.

Avsluta båda varianterna så här:
lm, fm i samma m,
*fm i nästa maska*, Upprepa *-* varvet ut.

Ta av och fäst garnet.

Montering:
Vik din infinity scarf dubbel ”rätsida” mot ”rätsida”, d.v.s. den sida där picoterna sticker ut. Sy ihop kortsidorna.

Nu är din Oak Tree Infinity Scarf klar!

Följ oss på Falkgarn

© Christina Liljedahl/Handmadeathavang, 2017

 

Mönstret får ej reproduceras utan Falkgarns eller Christina Liljedahl medgivande.