HUGO OCH ELSAS FILT

Gjord av Crochetedbytina.wordpress.com

Instagram crocheted.by.tina (klicka på namnet)

Material:

* Garn: 2 nystan av garnkaramell från Falkgarn. Finns i 8 olika färger, jag har använt mig av färgen vanilj. Du hittar karamell här

* Virknål stl: 5mm hittar du här

* Sax Hittar du här

* Grov synål för att sy in eventuella garnstumpar Hittar du här

Förkortningar:

R: rad

V: varv

M: maska

Lm: luftmaska

Fm: fast maska

Sm: smygmaska

Hst: halvstolpe

St: stolpe

St.fm: stående fast maska

Nä: nästa

H.ö: hoppa över

Lmb: luftmaskbåge

[ ]: mönsterbeskrivning inom [ ] ska du upprepa så många gånger som anges efter x

( ): mönsterbeskrivning inom parentes virkas i samma m

3 st tills: 3 stolpar tillsammans, dessa virkas i 3 m, bredvid varandra. När du virkat 3 st tills ska du alltid avsluta med 1 lm, den räknas inte som en m.

2 st tills: 2 stolpar tillsammans, dessa virkas i 2 m, bredvid varandra. När du virkat 2 st tills ska du alltid avsluta med 1 lm, den räknas inte som en m.

Rel st fr.f: relief stolpe framifrån

Rel st b.f: relief stolpe bakifrån

Rel fm fr.f: relief fast maska framifrån

R.1

106 lm, vänd.

R.2.

1 st i 5:e lm från nålen, [1 lm, 3 st tills i nä 3 m, 1 lm, 1 st i nä m] x 24, 1 st i nä m, vänd.

R.3.

3 lm, 2 st tills i nä st och lm, [1 lm, 1 rel st fr.f runt 3 st tills från föregående rad, 1 lm, 3 st tills i nä lm, st och lm] x 23, 1 lm, 1 rel st fr.f runt 3 st tills från föregående rad, 1 lm, 2 st tills i nä lm och st, 1 st i 3:e lm från föregående rad, vänd.

R.4

3 lm, 1 rel st b.f runt 2 st tills från föregående rad, [1 lm, 3 st tills i nä lm,st och lm, 1 lm, 1 rel st b.f runt 3 st tills från föregående rad] x 24, 1 st i 3:e lm från föregående rad.

Efter rad 4 upprepar du rad 3, samt rad 4 tills du har 54 rader (tänk på att räkna med rad 1. Den är virkad i endast lm så den lätt att missa)

Klipp inte tråden.

När du är klar med alla rader ska du virka runt i varv.

Du kommer fortsätta där du slutade din sista rad.

V.1

Vänd, fm mellan 1:a och 2:a st (dvs. näst sista st samt sista st som du virkade i rad 54), [1 fm i nä st, 1 fm i lm, 1 rel fm fr.f runt 3 st tills från rad 54, 1 fm i lm] x 24, 1 fm i st, 1 fm mellan näst sista och sista st (dvs. första samt andra st du virkade i rad 54), 2 lm.

Fortsätt runt på andra sidan.

2 fm i alla st fram till nä hörn, 2 lm.

Fortsätt runt på tredje sidan.

1 fm mellan 1:a och 2:a st, fm i varje m fram till näst sista st, 1 fm mellan näst sista och sista st, 2 lm.

Fortsätt runt på fjärde sidan

2 fm i alla st fram till nä hörn, 2 lm. Sm i den första fm du virkade i detta varv.

V.2

1 lm + 1 fm i samma sm (som du avslutade varv 1 med), [1 fm i varje m fram till 2 lmb, 1 fm + 2 lm + 1 fm i 2 lmb] x 4, sm i 1:a fm du virkade i detta varv.

V.3

Upprepa varv 2. Klipp och fäst tråd.

V.4

St.fm i 11:e m till höger om valfri 2 lmb, h.ö 1 m, 4 hst i nä m, h.ö 1 m, 1 fm i nä m, h.ö 2 m, 6 st i nä m, h.ö 2 m, 1 fm i nä m, (1 hst, 3 st, 3 lm, sm i 2:a lm från nålen, 3st, 1 hst) i lm-b, 1 fm i nä m, h.ö 2 m, 6 st i nä m, h.ö 2 m, 1 fm i nä m, h.ö 1 m, 4 hst i nä m, h.ö 1 m, 1 fm i nä m,

[sm i alla m fram till och med 12:e m till höger om nä 2 lmb, 1 fm i nä m, h.ö 1 m, 4 hst i nä m, h.ö 1 m, 1 fm i nä m, h-ö 2 m, 6 st i nä m, h.ö 2 m, 1 fm i nä m, (1 hst, 3 st, 3 lm, sm i 2:a lm från nålen, 3 st, 1 hst) i lmb,1 fm i nä m, h.ö 2 m, 6 st i nä m, h.ö 2 m, 1 fm i nä m, h.ö 1 m, 4 hst i nä m, h.ö 1 m, 1 fm i nä m] x 3, sm varje m fram och med 12:e m till höger om 2 lmb, sm i st.fm som du virkade i detta varv

Klipp och fäst tråd.

Lycka till!

Glöm inte att följa oss på instagram Falkgarn

 

Mönstret får ej reproduceras utan Falkgarns medgivande.

©Backemarks