Tubhalsduk och pannband

Mönsterskapare: lvacrochet (instagram) & vacrochet (etsy)

Garn: Karamell från Falkgarn
Garnåtgång och färgval: 1 nystan i Viol till dem tillsammans Virknål: 5 mm

Förkortningar: sm – smygmaska

lm – luftmaska
fm – fast maska
st – stolpe
re st – reliefstolpe: istället för att virka i maskbågarna som man vanligtvis gör så virkas re st runt maskan på föregående varv

pm – puffmaska: börja med omslag av tråden som när du gör en stolpe. Stick ner nålen i maskan och fånga upp tråden, dra igenom maskan igen (OBS! Dra inte igenom tråden igenom öglor på nålen). Fortsätt två gånger till så du får 7 öglor på nålen, fånga upp tråden och dra igenom samtliga öglor
bm – bubbelmaska: börja med omslag av tråden som när du gör en stolpe. Stick ner nålen i maskan och fånga upp tråden, dra igenom maskan igen, fånga upp tråden och dra igenom tråden genom 2 öglor på tråden. Upprepa detta 3 gånger till tills du har 5 öglor på nålen. Fånga upp tråden och dra igenom samtliga öglor.

Tubhalsduk

Tubhalsduken virkas fram och tillbaka genom att vända arbetet efter sista maskan på varje rad. De 3 lm i början på raden räknas som första stolpen. Sista maskan på varje rad virkas runt 3lm- kedjan på föregående rad om inget annat anges i mönstret.

Tubhalsdukens storlek är 130 x 15 cm. Vill du ändra storlek på tubhalsduken så gör detta genom att antingen lägga till eller ta bort x3 luftmaskor när du lägger upp dina luftmaskor.

Rad 1: 26 lm, börja i andra lm från nålen och gör 1 fm i varje lm (25 fm)

Rad 2: 3 lm, *hoppa över två maskor och gör en st i den tredje maskan, 2 lm, 1 pm i första stolpen på raden, 1 lm* raden ut, avsluta raden med 1 st runt 3lm-kedjan från föregående rad (8 pm)

Rad 3: 3 lm, *2 stolpar runt 2lm-kedjan ovanpå varje puff på föregående rad, 1 st runt maskan mellan puffarna* (25 st)

Rad 4: 3 lm, 1 re st framifrån runt varje st på föregående rad med början i den andra stolpen. (25 re st)

Rad 5: Upprepa rad 2

Rad 6: Upprepa rad 3
Rad 7: 3 lm, *hoppa över en maska och gör 1 V-maska i nästa*, avsluta raden med 1 stolpe runt 3lm-kedjan (11 V-maskor)

Rad 8: 1 lm, 1 fm i första maskan, *1 bm runt lm i V-maskan, 1 fm runt båda nästa stolpar på föregående rad*, avsluta raden med 1 fm runt 3-lm-kedjan (11 bubblor)

Rad 9: 4 lm, 1 st i första, *hoppa över en maska och gör 1 V-maska i nästa* raden avslutas med 1 V-maska i sista fm på föregående rad (12 V-maskor)
Rad 10: 3 lm, 2 st runt lm i varje V-maska (25 st)
Rad 11: upprepa rad 2

Rad 12: upprepa rad 3
Rad 13: 3 lm, 1 re st bakifrån runt varje st på föregående rad med början i den andra stolpen. (25 re st)

Upprepa rad 2-13 till önskad längd på ditt arbete.

Jag upprepade varven 8 gånger och mitt arbete mätte då 130 cm långt. Virka ihop med fm där du virkar igenom både de sista maskorna och de första i arbetet samtidigt. Se till att ditt arbete inte är snurrat innan du börjar med detta. Fäst trådarna och din tubhalsduk är färdig.

Pannband

Pannbandet virkas i varv där du fortsätter att virka runt i en cirkel ifall inget annat anges i mönstret.

Pannbandets storlek är 55 x 9 cm. Vill du ändra storlek på tubhalsduken så gör detta genom att antingen lägga till eller ta bort x3 luftmaskor när du lägger upp dina luftmaskor.

Varv 1: 75 lm, slut lm-kedjan till en ring genom att göra 1 sm i första lm. 1 fm i varje lm (75 fm)

Varv 2: 3 lm, *hoppa över två maskor och gör en st i den tredje maskan, 2 lm, 1 pm i första stolpen på varvet, 1 lm* innan du gör sista pm på varvet gör den sista stolpen i samma maska som du gjorde första pm (25 pm)

Varv 3: 3 lm, *2 stolpar runt 2lm-kedjan ovanpå varje puff på föregående rad, 1 st runt maskan mellan puffarna* (75 st)
Varv 4: 3 lm, 1 re st bakifrån runt varje st på föregående rad med början i den andra stolpen. (75 re st)

Varv 5: VÄND och virka i motsatt håll, 3 lm, *hoppa över två maskor och gör en st i den tredje maskan, 2 lm, 1 pm i första stolpen på varvet, 1 lm* innan du gör sista pm på varvet gör den sista stolpen i samma maska som du gjorde första pm (25 pm)

Varv 6: repetera varv 3

Varv 7: Repetera varv 4
Varv 8: Repetera varv 2

Varv 9: 1 lm, *1 fm runt maskan mellan puffarna, 2 fm i 2lm-kedjan ovanpå puffen* (75 fm).

Fäst trådarna och ditt pannband är färdigt.

Kommentera gärna här under bilden om du gillar mönstret 🙂

Mönstret får ej reproduceras utan Falkgarns eller lvacrochet´s medgivande.

©Backemarks