Ett mönster av Maria Limnell

Instagram: Virkevira

Passande garn Emma hittar du här


English version:

Star of the Forest

Förkortningar:

Maska: m

Luftmaskbåge: lmb

Smygmaska: sm

Fast maska: fm

Halvstolpe: hst

Stolpe: st

Relief-fastmaska fram: rfm

Reliefhalvstolpe fram: rfhst

Reliefstolpe fram: rfst

Reliefdubbelstolpe fram: rfdst

Popcorn: popcorn

Bakre maskbågen: bmb

Främre maskbågen: fmb

Picot: pc

En stolpe, eller halvstolpe i början av ett varv består av 2 lm om inget annat anges.

En fast maska i början av ett varv består av en lm om inget annat anges. Avsluta varje varv med en ”invisible join”. Det blir mycket snyggare än en smygmaska.

Upprepa det som står i parentesen varvet ut, eller det antal ggr som stårangivet efter parentesen.

I början av varje varv finns färgnr. För mina två versioner av mandalan. De som står i parentes gäller den lila varianten. Garnet är Emma 8/4 som finns hos Falkgarn. Virknål: 2,5 mm. Garnåtgång: Mindre än en halvt nystan av varje färg.

Färger

866 – Vinröd

845 – Grå

851 – Vit

834 – Ljusblå

724 – Ljuslila

919 – Syrén

705 – Cyklamen

Börja med att göra en magisk ring. Alternativt kan du virka 4 lm och sluta till en ring med en sm.

1) Fg 866 (834): 16 st om ringen. (1: st består av 2 lm)

2) Fg 845 (724): (1st + 1lm) i varje st. (1:a st består av 2 lm)

3) Fg 845 (919): (1 st + 2lm) i varje st. (1:a st består av 2 lm)

4) Fg 851 (834): (1 st i varje st, 3 st i varje lmb) (1:a at består av 2 lm)

5) Fg 845 (919): Börja i 1:a st i en grupp om 3. (3 fm i bmb, 1 rfdst runt st på v. 4)

 

6) Fg 866 (705): Börja i fm nr. 2 i en grupp om 3. (2 hst i samma fm, 1hst, 1 popcorn runt rsfdst, 1 hst) (Nu kan det hända att ditt arbete är lite skålformat. Ingen fara! Det kommer att räta ut sig om ett par varv.)

7) Fg 845 (919): Börja med en stående rfm runt ett popcorn, 3 st i fmb i st på varv 5, (1rfm runt popcornet, 3st i fmb i st på varv 5)

8) Fg 851 (851): Börja i en fm gjord i ett popcorn, (2 st i samma st i bmb, 1st i bmb)

9) Fg 845 (919): Börja i st nr 2 i en ökning som inte är gjord rakt ovanför ett popcorn, (1fm, 1 dst i fmb i rfm runt popcornet, hopppa inte över ngn m på varv 8, 4 fm i bmb, 1 dst i samma m som förut, hoppa över en m på varv 8)

10) Fg 851 (851): Börja i dbst till höger i ett ”V”, (1 hst i bmb i st på varv 9, 3 st i fmb i st på varv 8, 1 hst i bmb i dst på varv 9, 2 hst i fmb i st på varv 8 som ligger i mellanrummet mellan två ”V:n”)

11) Fg 845 (919): Börja i 1:a st i en grupp om 3, (3 fm i bmb, 1 rfdst runt dst på varv 9, 2 fm i bmb, 1 rfdst runt dst på varv 9)

12) Fg 851 (851): Börja i en rfdst som ligger på höger sida i ett ”V” (1 hst i bmb, 3st i fmb i st på varv 10, 1 hst i bmb på rfdst, 2 hst i fmb i st på varv 10)

13) Fg 845 (919): Börja i st nr 2 i en grupp om 3 st (7 fm i bmb, 2 dst tills runt de 2 dst nedanför på varv 11)

14) Fg 851 (851): Börja i en dst tills (2 hst i samma i bmb, 6 st i fmb i st på varv 12)

15) Fg 866 (834): Börja i hst nr 2 i en grupp om 2 (8 hst i bmb, 1 popcorn runt toppen av två dst tills på varv 13)

16) Fg 851 (851): Börja med en stående rfhst runt ett popcorn, 8 st i fmb i st på varv 14, (1 rfhst runt popcornet, 8 st i fmb i st på varv 14)

17) Fg 845 (724): Börja i en rfhst (2 fm i samma bmb, 8 fm i bmb)

18) Fg 866 (834): Börja i valfri m och gör 1 fm i bmb i alla m.

19) Fg 851 (851): Börja i en fm gjord i den 2:a fm i ökningen på varvet under, 4 st i bmb, 2 st i samma bmb, (9 st i bmb, 2 st i samma bmb) 15 ggr, 5 st i bmb

20) Fg 866 (834): Börja i den m som är före den som är rakt ovanför ett popcorn, 1 fm, (1 dst i fmb i st som är rakt nedanför på varv 18, hoppa över en m på varv 19, 5 fm i bmb i st på varv 19, hoppa ej över ngn m på varv 19, 5 fm i bmb i st på varv 19) sista upprepningen ger 4 fm på slutet eftersom du redan gjort en då du startade varvet. Se till att det är 4 överhoppade fm på varv 18 mellan dst!

21) Fg 845 (724): Börja i valfri m och gör en fm i bmb i varje m

22) Fg 851 (919): Börja i valfri m och gör en fm i bmb i varje m

23) Fg 866 (834): Börja i en m före en dst som är rakt ovanför ett popcorn, 1 fm i bmb, (1 dst i fmb i dst rakt nedanför på varv 20, hoppa över en m på varv 22, 4 fm i bmb i fm på varv 22, 1 dst i fmb till höger om dst på varv 20, hoppa ej över ngn m på varv 22, 2 fm i bmb i fm på varv 22, 1 dst i fmb till vänster om dst på varv 20, hoppa över en m på varv 22, 4 fm i bmb i fm på varv 22) Den sista upprepningen ger 3 fm på slutet eftersom du redan gjort 1 när du började varvet.

24) Fg 845 (724): Börja i en dst som ligger rakt ovan för en annan dst, 4 fm i bmb, (1 dst i fmb till höger om dst du gjorde i föreg. varv, hoppa över en m på varv 23, 4 fm i bmb i varv 23, 1 dst i fmb till vänster om den dst du gjorde i föreg. varv, hoppa över en m på varv 23, 7 fm i bmb på varv 23)

25) Fg 851 (919): Börja i en m rakt ovanför 2 dst, 3 fm i bmb på varv 24, (1 dst i fmb i varv 22 till höger om dst du gjorde i föreg. varv, hoppa över en m på varv 24, 6 fm i bmb på varv 24, 1 dst i fmb i varv 22 till vänster om dst du gjorde i föreg. varv, hoppa ej över ngn m på varv 24, 6 fm i bmb på varv 24) Sista upprepningen ger 3 fm på slutet eftersom du redan gjort 3 när du började varvet.

26) Fg 866 (834): Börja i en dst som ligger till höger i ”V-formationen” (8 fm i bmb på varv 25, 1 dst i fmb i varv 23 till vänster om dst du gjorde i föreg. varv, hoppa över en m på varv 25, 2 fm i bmb på varv 25, 1 dst i fmb i dst, hoppa ej över ngn m på varv 25, 2 fm i bmb på varv 25, 1 dst till höger om den du gjorde på föreg. varv, hoppa över en m på varv 25)

27) Fg 845 (724): Börja i en dst som ligger till höger i ”V-formationen” (10 fm i bmb på varv 26, 1 dst i fmb på varv 24 till vänster om den du gjorde i föreg. varv, hoppa över en m på varv 26, 3 fm i bmb på varv 26, 1 dst i fmb på varv 24 till höger om den du gjorde i föreg. varv, hoppa över en m på varv 26)

28) Fg 851 (919): Börja i en dst som ligger till höger i ”V-formationen” (12 fm i bmb på varv 27, 1 dst i fmb på varv 25 till vänster om den dst du gjorde på föreg. varv, hoppa över en m på varv 27, 1 fm i bmb på varv 27, 1 dst i fmb på varv 25 till höger om dst du gjorde i föreg varv, hoppa över en m på varv 27)

29) Fg 866 (834): Börja i en dst som ligger till höger i ”V-formationen” (14 fm i bmb på varv 28, 1 dst i fmb i dst på varv 26, hoppa över en m på varv 28)

30) Fg 851 (705): Börja i m efter en dst (6 fm i bmb, 2 fm i samma bmb, 7 fm i bmb, 1 popcorn runt dst på varv 29)

31) Fg 866 (834): Börja med en stående rfm runt ett popcorn, 14 hst i fmb i st på varv 29,(1 rfm runt popcornet, 14 hst i fmb i st på varv 29)

32) Fg 845 (919): Börja i en rfm, 7 hst i bmb , (2 hst i samma bmb, 14 hst i bmb) Sista upprepningen ger 7 hst på slutet eftersom du redan gjort 7 när du började varvet.

33) Fg 866 (851): Börja i en m rakt ovanför ett popcorn ( 3 st +2 lm + 3 st i samma m, hoppa över 2 m, 11 fm i bmb, hoppa över 2 m)

34) Fg 845 (834): Börja i en lmb (3 st +2 lm + 3 st i lmb, 3 rfst runt st, hoppa över 2m, 7 fm i bmb, hoppa över 2 m, 3 rfst)

35) Fg 851 (724): Börja i en lmb (3 st +2 lm + 3 st i lmb, 6 rfst runt st, hoppa över 1 m, 5 fm i bmb, hoppa över 1 m, 6 rfst)

36) Fg 866 (919): Börja i en lmb (2 st +2 lm + 2 st i lmb, 9 rfst runt st, hoppa över 1 m, 3 fm i bmb, hoppa över 1 m, 9 rfst)

37) Fg 845 (705): Börja i en lmb (2 st +2 lm + 2 st i lmb, 11 rfst runt st, hoppa över 1 m, 1fm i bmb, hoppa över 1 m, 11 rfst runt st)

38) Fg 851 (845): Börja i en lmb (2 fm +3 pc + 2 fm i lmb, 12 fm i bmb, 2 rfhst tills. runt rfst på föreg. varv, 12 fm i bmb)

Nu är du klar med din mandala! Om du delar ditt alster i sociala medier, kom ihåg att hänvisa till mönstret. På instagram får du gärna tagga mig med #virkevira eller @virkevira, så att jag får se hur fin din version blev!

Glöm inte att följa oss på instagram och facebook du hittar oss under namnet Falkgarn

 

OBS Mönstret får ej reproduceras utan Falkgarns medgivande.

 

©Backemarks